Cabbage White on Lavender
Westhampton Garden Club, Westhampton Beach, Long Island
Design Photo
Specimen Photo
St Marks Work Photo
Flower Show Photo
Garden Photo
Tomato Photo